Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Konference Znalosti 2013

Konference Znalosti 2013 je dvanáctou ze série konferencí Znalosti konaných doposud v Praze (2001), Ostravě (2003), Brně (2004), Staré Lesné (2005), Hradci Králové (2006), Ostravě (2007), Bratislavě (2008), Brně (2009), Jindřichově Hradci (2010), Staré Lesné (2011) a Mikulově (2012)...

Hlavním cílem této konference je utváření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a správy znalostí.

 

Upozornění: letošní konference je za námi, na webu najdete zvané prezentace!

 

Organizují

  • Ústav informatiky PF UPJŠ
  • Centrum pre informačné technológie FEI TU v Košiciach
  • Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha
  • Fakulta informatiky MU Brno
  • Fakulta informatiky a informačních technologií, STU Bratislava
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO
  • Fakulta elektrotechnická ČVUT
  • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Tento rok je konference Znalosti 2013 již podruhé konána společně s konferencí DATAKON, viz DATAKON 2013.