Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Důležité termíny

Zaslání abstraktu příspěvku

21. 5. 2013 9. 6. 2013

Zaslání příspěvku

28. 5. 2013 9. 6. 2013

Zaslání posteru nebo prezentace projektu 4. 6. 2013 9. 6. 2013
Vyrozumění o přijetí/odmítnutí příspěvku 30. 6. 2013
Vyrozumění o přijetí/odmítnutí posteru/prezentace projektu 30. 6. 2013
Zaslání finální verze příspěvku/posteru/prezentace projektu 31. 8. 2013
Konání konference 13. - 15. 10. 2013