Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Informace pro autory

Pokyny pro autory nabídek příspěvků

Všechny důležité termíny jsou uvedeny na stránce Důležité termíny.

Příspěvek musí být na konferenci nabídnut jako:

Standardní příspěvek

  • Musí být prezentován na konferenci.
  • Prostor pro text standardního příspěvku ve sborníku je nejvýše 10 stran.

Případová studie

  • Musí být prezentovaná na konferenci.
  • Prostor pro text případové studie ve sborníku je nejvýše 6 stran.

Tutoriál

  • Prostor pro prezentaci tutoriálu je 150 min.
  • Prostor pro text související s tutoriálem ve sborníku je nejvýše 25 stran.
  • Autoři tutoriálů v termínu dohodnutém s předsedou PV dodají slajdy tutoriálu v elektronické podobě.

Poster

  • Budou prezentovány v sekci posterů při diskusi/prezentaci autorů a účastníků u stojanů s rozměry 100 x 135 cm se svislou orientací (portrait).
  • Prostor pro text příspěvku související s posterem jsou nejvýše 4 strany, postery budou umístěny v sekci posterů ve sborníku.

Jazyk a publikace příspěvků

Texty ve sborníku mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Nabídky textů standardních příspěvků a posterů budou recenzovány. Autorům vybraných standardních příspěvků může být nabídnuta prezentace formou posteru. Za recenzi případových studií a tutoriálů zodpovídají jednotliví členové stálého řídícího výboru.

Všechny přijaté příspěvky budou publikované ve sborníku konference. Sborník se vydává v řadě sborníků konferencí ZNALOSTI.

 

Formát příspěvků

Pro vypracování příspěvků je nutné dodržet styl LNCS vydavatelství Springer Verlag určený pre oblast Computer Science, konkrétně pro konferenční sborníky a jiné mnoho-autorské práce. Definice jsou k dispozici pro LaTeX2e a Microsoft Word. Podrobné informace je možné najít na stránce Springer Verlag.

Dodržujte prosím typografická pravidla. Používejte pouze černobílé nebo šedotónové obrázky vytvořené pokud možno ve vektorovém editoru.

Šablony pro vypracování příspěvků:

Odevzdání příspěvku

Abstrakt i příspěvek na posouzení, který vyhovuje požadavkům, je třeba odevzdat ve formáte PDF do konferenčního systému EasyChair.