Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Témata konference

 • explicitní a implicitní znalosti, odvozování, omezující podmínky
 • reprezentace znalostí
 • objevování znalostí v databázích, distribuovaných datových prostorech, v proudech dat a událostí
 • získávání a reprezentace znalostí od expertů
 • vyhledávání informací, textové a multimediální databáze, modelování podobnosti, extrakce vlastností z dat, rozpoznávání v textových, zvukových a obrazových datech
 • zpracování přirozeného jazyka
 • znalostní systémy a jejich aplikace
 • všudepřítomná inteligence
 • strojové učení
 • multiagentní technologie a plánování
 • reprezentace metaznalostí, značkovací jazyky, sémantická anotace dokumentů
 • extrakce informácí z textů
 • sémantický web, ontologie a konceptuální modely
 • webové a gridové služby, architektura orientovaná na služby
 • znalostní gridy
 • jazyky vzorů
 • uživatelské rozhraní
 • znalosti a bezpečnost
 • sociální sítě a spolupráce v prostředí webu
 • rozvoj norem pro web
 • správa znalostí – lidé, procesy, kultura, organizace
 • inteligentní e-technologie: e-learning, e-government, e-business, e-commerce
 • webové podpůrné systémy na doporučování a zpřístupňování informací a navigace