Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Accepted papers

Tutorials

Kristína Machová, Peter Koncz
Metódy dolovania v konverzačnom obsahu so sústredením sa na analýzu sentimentu
Marek Ciglan, Michal Laclavík
Detekcia komunít v komplexných sieťach a aplikácie

Invited speakers

Vojtěch Svátek
Reaktivní ontologické inženýrství na sémantickém webu
Tomáš Sabol, Ján Hreňo
Sémantický middleware a jeho využitie v aplikáciách v oblasti Internetu vecí
Helmut Nagy
Linked Open Knowledge Organisation Models - Building Controlled Vocabularies for the Semantic Web

Standard papers

Jan Kalina
Robustness Aspects of Knowledge Discovery
Pavel Surynek
Optimální kooperativní hledání cest řešené pomocí výrokové splnitelnosti
Stanislav Vojíř, Radek Škrabal, Andrej Hazucha, Milan Šimůnek, Tomáš Kliegr
SEWEBAR – výuka dolování asociačních pravidel prostřednictvím webové aplikace
Jiří Ivánek
Observační kvantifikátory pro asociační pravidla a spojky výrokové fuzzy logiky
Imrich Szabó, Csaba Török
Parametric Piecewise Model for 3D Data Smoothing
Stanislav Vojíř
Management znalostí formou sémantické sítě
Pavla Bromová, David Bařina, Petr Škoda, Jaroslav Zendulka, Jaroslav Vážný
Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform

Posters

Martin Repka, Ján Paralič
Decomposition of Locally Dense Networks
Ján Černý, Ondrej Zamazal, Vojtěch Svátek
Web-based Portal of Applicable Ontology Transformation Patterns
Miroslav Smatana, Peter Koncz, Ján Paralič
Anotačný nástroj pre podporu aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu s využitím aktívneho učenia
Cecília Havrilová, Ján Paralič
Identifikácia vzťahov a väzieb v záznamoch udalostí
Dalibor Fanta, Michal Toman
Znalosti povodí (ZNALOP)
Martin Milička, Radek Burget
RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction
Karel Vaculik, Luboš Popelínsky
Graph mining for automatic classication of logical proofs

Case study

Pavel Krbálek, Miloš Vacek
Open Edu: Education Knowledge Mapping