Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Conference program

Sunday 13. 10. 2013

10:00 – 12:00Registration, coffee
12:00 – 13:00Lunch
13:00 -15:00Tutorial (Chair: Michal Laclavík)
13:00 - 15:00Kristína Machová, Peter Koncz: Metódy dolovania v konverzačnom obsahu so sústredením sa na analýzu sentimentu
15:00 - 15:30Coffee break
15:30 - 16:00Pavel Krbálek, Miloš Vacek: Open Edu: Education Knowledge Mapping (prípadová štúdia)
16:30Departure of participants by bus from Nová aula in Dolní Vítkovice
17:00Sightseeing of Dolní Vítkovice, conference dinner in the Gong

Monday 14. 10. 2013

9:00 – 10:00Invited speak (Chair: Lubomír Popelínský)
9:00 – 10:00Vojtěch Svátek: Reaktivní ontologické inženýrství na sémantickém webu
10:00 – 10:30Coffee break
10:30 – 12:30Tutorial (Chair: Tomáš Horváth)
10:30 - 12:30Marek Ciglan, Michal Laclavík: Detekcia komunít v komplexných sieťach a aplikácie
12:30 - 14:00Lunch
14:00 – 15:00Invited speak (Chair: Kristína Machová)
14:00- 15:00Tomáš Sabol, Ján Hreňo: Sémantický middleware a jeho využitie v aplikáciách v oblasti Internetu vecí
15:00 - 15:30Coffee break
15:30 – 17:30Section A (Chair: Vojtěch Svátek)
15:30 - 16:00Stanislav Vojíř, Radek Škrabal, Andrej Hazucha, Milan Šimůnek, Tomáš Kliegr: SEWEBAR – výuka dolování asociačních pravidel prostřednictvím webové aplikace
16:00 - 16:30Stanislav Vojíř: Management znalostí formou sémantické sítě
16:30 - 17:00Jan Kalina: Robustness Aspects of Knowledge Discovery
17:00 - 17:30Coffee break
17:30 - 19:00Section of posters
Martin Repka, Ján Paralič: Decomposition of Locally Dense Networks
Ján Černý, Ondrej Zamazal, Vojtěch Svátek: Web-based Portal of Applicable Ontology Transformation Patterns
Miroslav Smatana, Peter Koncz, Ján Paralič: Anotačný nástroj pre podporu aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu s využitím aktívneho učenia
Cecília Havrilová, Ján Paralič: Identifikácia vzťahov a väzieb v záznamoch udalostí
Dalibor Fanta, Michal Toman: Znalosti povodí (ZNALOP)
Martin Milička, Radek Burget: RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction
Karel Vaculik, Luboš Popelínsky: Graph mining for automatic classication of logical proofs
19:10Dinner and meeting of organization committees of conferences Znalosti a Datakon

Tuesday 15. 10. 2013

10:00 - 10:30
9:00 – 11:30Section B (Chair: Ján Paralič)
9:00 - 9:30Pavel Surynek: Optimální kooperativní hledání cest řešené pomocí výrokové splnitelnosti
9:30 - 10:00Jiří Ivánek: Observační kvantifikátory pro asociační pravidla a spojky výrokové fuzzy logiky
Coffee break
10:30 - 11:00Pavla Bromová, David Bařina, Petr Škoda, Jaroslav Zendulka, Jaroslav Vážný: Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform
11:00 - 11:30Imrich Szabó, Csaba Török: Parametric Piecewise Model for 3D Data Smoothing
11:30Ending of the conference
12:00 – 13:00Oběd