Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Konferencia Znalosti 2013

Konferencia Znalosti 2013 je dvanástou zo série konferencií Znalosti konaných doposiaľ v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009), Jindřichovom Hradci (2010), Starej Lesnej (2011) a Mikulově (2012)...

Hlavným cieľom tejto konferencie je utváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblastiach získavania, spracovávania, sprístupňovania a správy znalostí.

 

Upozornenie: tohtoročnej konferencia je za nami, na webe nájdete pozvanej prezentácie!

 

Organizujú

  • Ústav informatiky PF UPJŠ
  • Centrum pre informačné technológie FEI TU v Košiciach  
  • Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha   
  • Fakulta informatiky MU Brno 
  • Fakulta informatiky a informačních technologií, STU Bratislava
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO
  • Fakulta elektrotechnická ČVUT  
  • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Tento rok druhýkrát je konferencia Znalosti 2013 usporiadaná spoločne s konferenciou DATAKON, viď DATAKON 2013.