Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Dôležité termíny

Zaslanie abstraktu príspevku

21. 5. 2013 9. 6. 2013

Zaslanie príspevku

28. 5. 2012 9. 6. 2013

Zaslanie posteru alebo prezentácie projektu 4. 6. 2013 9. 6. 2013
Vyrozumenie o prijatí/zamietnutí príspevku 30. 6. 2013
Vyrozumenie o prijatí/zamietnutí posteru/prezentácie projektu 30. 6. 2013
Zaslanie finálnej verzie príspevku/posteru/prezentácie projektu 31. 8. 2013
Konanie konferencie 13. - 15. 10. 2013