Důležité termíny

Podání příspěvku 30. 6. 2014
Vyrozumění o přijetí/nepřijetí 24. 7. 2014
Camera-ready verze příspěvku 25. 8. 2014
Konání konference 26. - 28. 9. 2014