Program konference Znalosti 2014

Pátek 26. 9. 2014

12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 13:35 Zahájení konference

13:35 - 14:50 Sekce A1

 1. 13:35 - 13:50 Radek Mařík: Structure Composition Discovery using Alloy
 2. 13:50 - 14:05 Peter Butka: Zovšeobecnený jednostranne fuzzy konceptový zväz a jeho ekvivalencia s konceptuálnym škálovaním
 3. 14:05 - 14:20 Maria Bieliková, Pavol Návrat, Jozef Tvarožek, Michal Barla, Jakub Šimko: UX lab & UX class: Sledovanie pohľadu za účelom podpory používateľského zážitku a vzdelávania
 4. 14:20 - 14:35 Pavol Návrat, Marián Šimko, Jozef Tvarožek, Alena Kovárová: TraDiCe: Cestovanie v digitálnom priestore
 5. 14:35 - 14:50 Viera Rozinajová, Gabriela Kosková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Mária Bieliková, Pavol Návrat: Informácia o riešení témy Big Data v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov“

14:50 - 15:00 Sekce A2 - ústní prezentace krátkých příspěvků (č.1)

 1. 14:50 - 14:55 Martin Ledvinka, Petr Křemen: JOPA: Developing Ontology-Based Information Systems
 2. 14:55 - 15:00 Marina Stecenková: Získávání znalostí pomocí dvoukrokové klasifikace
15:00 - 15:30 Kávová přestávka

15:30 - 16:45 Sekce B1

 1. 15:30 - 15:45 Václav Jirkovský, Marek Obitko: Semantic Heterogeneity Reduction for Big Data in Industrial Automation
 2. 15:45 - 16:00 Pavel Kordík, Stanislav Kuznětsov: Utilizing educational data in collaboration with industry
 3. 16:00 - 16:15 Karel Vaculík, Luboš Popelínský, Leona Nezvalová: Educational data mining for analysis of students' solutions
 4. 16:15 - 16:30 Tomáš Kliegr, Vojtěch Svátek: Television Linked to the Web
 5. 16:30 - 16:45 Helena Kučerová, Eva Bratková: Znalostní báze pro obor organizace znalostí

16:45 - 17:00 Sekce B2 - ústní prezentace popisů demonstrací

 1. 16:45 - 16:50 Jaroslav Kuchař, Tomáš Kliegr: Doporučování multimediálního obsahu s využitím senzoru Microsoft Kinect
 2. 16:50 - 16:55 Róbert Móro, Michal Holub, Jakub Ševcech, Mária Bieliková: Annota: Pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
 3. 16:55 - 17:00 Ivan Srba, Maria Bieliková: Askalot: odpovedanie otázok v komunite študentov a ich učiteľov

17:00 - 18:30 Poster/demo sekce (č.1) společná s konferencemi ITAT a Datakon

 • Václav Jirkovský, Marek Obitko: Semantic Heterogeneity Reduction for Big Data in Industrial Automation
 • Tomáš Kliegr, Vojtěch Svátek: Television Linked to the Web
 • Helena Kučerová, Eva Bratková: Znalostní báze pro obor organizace znalostí
 • Jaroslav Kuchař, Tomas Kliegr: Doporučování multimediálního obsahu s využitím senzoru Microsoft Kinect
 • Martin Ledvinka, Petr Křemen: JOPA: Developing Ontology-Based Information Systems
 • Radek Mařík: Structure Composition Discovery using Alloy
 • Róbert Móro, Michal Holub, Jakub Ševcech, Mária Bieliková: Annota: Pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
 • Pavol Návrat, Marián Šimko, Jozef Tvarožek, Alena Kovárová: TraDiCe: Cestovanie v digitálnom priestore
 • Pavel Kordík, Stanislav Kuznětsov: Utilizing educational data in collaboration with industry
 • Ivan Srba, Maria Bieliková: Askalot: odpovedanie otázok v komunite študentov a ich učiteľov
 • Marina Stecenková: Získávání znalostí pomocí dvoukrokové klasifikace
 • Karel Vaculík, Luboš Popelínský, Leona Nezvalová: Educational data mining for analysis of students' solutions
19:00 Banket společný s konferencemi ITAT a Datakon

Sobota 30. 9. 2014

  7:00 -   8:30 Snídaně

  8:30 -   9:30 Zvaná přednáška

 • Tomáš Vitvar: Semantic Web Services after 10 years and opportunities in industry

  9:35 - 10:20 Sekce C1

 1.   9:35 -  9:50 Maria Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Ivan Polášek, Daniela Chudá, Peter Lacko: PerConIK: Aplikovanie znalostných technológií v doméne tvorby softvéru
 2.   9:50 - 10:05 Petr Křemen, Miroslav Blaško, Marek Šmíd, Zdeněk Kouba, Martin Ledvinka, Bogdan Kostov: MONDIS: Using Ontologies for Monument Damage Descriptions
 3. 10:05 - 10:20 Michal Čertický, Martin Homola, Ján Kľuka, Simone Serra, Vojtěch Svátek, Alexander Šimko, Miroslav Vacura, Ondřej Zamazal: LAAOS: Logical Aspects of Adaptable Ontological Schemas
10:20 - 11:00 Kávová přestávka

11:00 - 11:20 Sekce C2 - ústní prezentace krátkých příspěvků (č.2)

 1. 11:00 - 11:05 Juraj Jurčo, Lubos Popelínský, Karel Křehlík: Emission prediction of a thermal power plant
 2. 11:05 - 11:10 Peter Koncz, Ján Paralič, Dominik Jakub: Identifikácia osobnostných vlastností na základe údajov publikovaných v rámci sociálnych médií
 3. 11:10 - 11:15 Jakub Šimko: Crowdsourcing posilnený sledovaním pohľadu
 4. 11:15 - 11:20 Stanislav Vojíř: Concept of semantic knowledge base for data mining of business rules

11:20 - 12:00 Posterová sekce (č.2) - samostatná

 • Maria Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Ivan Polášek, Daniela Chudá, Peter Lacko: PerConIK: Aplikovanie znalostných technológií v doméne tvorby softvéru
 • Michal Čertický, Martin Homola, Ján Kľuka, Simone Serra, Vojtěch Svátek, Alexander Šimko, Miroslav Vacura, Ondřej Zamazal: LAAOS: Logical Aspects of Adaptable Ontological Schemas
 • Juraj Jurčo, Lubos Popelínský, Karel Křehlík: Emission prediction of a thermal power plant
 • Peter Koncz, Ján Paralič, Dominik Jakub: Identifikácia osobnostných vlastností na základe údajov publikovaných v rámci sociálnych médií
 • Petr Křemen, Miroslav Blaško, Marek Šmíd, Zdeněk Kouba, Martin Ledvinka, Bogdan Kostov: MONDIS: Using Ontologies for Monument Damage Descriptions
 • Jakub Šimko: Crowdsourcing posilnený sledovaním pohľadu
 • Stanislav Vojíř: Concept of semantic knowledge base for data mining of business rules
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 18:00 Diskusní sekce Semanti-CS, ev. obdobný neformální program - (dle počasí) zahájení v rámci společné vycházky, pokračování po návratu
18:00 - 19:30 Večeře
19:30 - 20:00 Závěrečná diskuse o směřování konference Znalosti a ukončení konference