Elektronický sborník - Znalosti 2014

Na konferenci Znalosti 2014 bylo přijato celkem 22 příspěvků.
Nyní máte možnost získat kompletní sborník včetně předmluvy, či texty jednotlivých příspěvků...

Stáhnout kompletní sborník v PDF...

Zvaná přednáška

Tomáš Vitvar
Semantic Web Services after 10 years and opportunities in industry

Standardní příspěvky

Václav Jirkovský, Marek Obitko
Semantic Heterogeneity Reduction for Big Data in Industrial Automation
Radek Mařík
Structure Composition Discovery using Alloy

Referativní příspěvky

Karel Vaculík, Luboš Popelínský, Leona Nezvalová
Educational data mining for analysis of students' solutions
Peter Butka
Zovšeobecnený jednostranne fuzzy konceptový zväz a jeho ekvivalencia s konceptuálnym škálovaním

Případová studie z praxe

Pavel Kordík, Stanislav Kuznětsov
Utilizing educational data in collaboration with industry

Prezentace výzkumných projektů

Viera Rozinajová, Gabriela Kosková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Mária Bieliková, Pavol Návrat
Informácia o riešení témy Big Data v projekte „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov“
Michal Čertický, Martin Homola, Ján Kľuka, Simone Serra, Vojtěch Svátek, Alexander Šimko, Miroslav Vacura, Ondřej Zamazal
LAAOS: Logical Aspects of Adaptable Ontological Schemas
Petr Křemen, Miroslav Blaško, Marek Šmíd, Zdeněk Kouba, Martin Ledvinka, Bogdan Kostov
MONDIS: Using Ontologies for Monument Damage Descriptions
Maria Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Ivan Polášek, Daniela Chudá, Peter Lacko
PerConIK: Aplikovanie znalostných technológií v doméne tvorby softvéru
Tomáš Kliegr, Vojtěch Svátek
Television Linked to the Web
Pavol Návrat, Marián Šimko, Jozef Tvarožek, Alena Kovárová
TraDiCe: Cestovanie v digitálnom priestore
Maria Bieliková, Pavol Návrat, Jozef Tvarožek, Michal Barla, Jakub Šimko
UX lab & UX class: Sledovanie pohľadu za účelom podpory používateľského zážitku a vzdelávania
Helena Kučerová, Eva Bratková
Znalostní báze pro obor organizace znalostí

Demonstrace

Róbert Móro, Michal Holub, Jakub Ševcech, Mária Bieliková
Annota: Pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
Ivan Srba, Maria Bieliková
Askalot: odpovedanie otázok v komunite študentov a ich učiteľov
Jaroslav Kuchař, Tomas Kliegr
Doporučování multimediálního obsahu s využitím senzoru Microsoft Kinect

Krátké příspěvky

Stanislav Vojíř
Concept of semantic knowledge base for data mining of business rules
Jakub Šimko
Crowdsourcing posilnený sledovaním pohľadu
Juraj Jurčo, Lubos Popelínský, Karel Křehlík
Emission prediction of a thermal power plant
Peter Koncz, Ján Paralič, Dominik Jakub
Identifikácia osobnostných vlastností na základe údajov publikovaných v rámci sociálnych médií
Martin Ledvinka, Petr Křemen
JOPA: Developing Ontology-Based Information Systems
Marina Stecenková
Získávání znalostí pomocí dvoukrokové klasifikace

Pozn.: Místo explicitně "posterových" příspěvků jsou v seznamu "krátké příspěvky", mezi které byly zařazeny i některé příspěvky původně nabídnuté jako "originální příspěvky". Delší originální příspěvky jsou nově označovány jako "standardní příspěvky". Většina příspěvků bude prezentována jak formou ( krátkého, s výjimkou zvané přednášky) ústního vystoupení, tak i formou posteru.